Dynamiektekens

Uit Muzieknotatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dynamiektekens worden gebruikt om in muzieknotatie aan te geven hoe luid een passage gespeeld moet worden.

De letters f (forte= hard) en p (piano = zacht ) worden gebruikt om relatieve luidheid aan te geven, resp. harder dan normaal en zachter dan normaal.

Dynamiektekens worden altijd met een vet-cursieve serif-letter onder de betreffende partij, steeds op dezelfde hoogte genoteerd.

teken Italiaanse omschrijving Nederlandse omschrijving
ppp pianissimo possible zo zacht mogelijk
pp pianissimo heel zacht
p piano zacht
mp mezzo piano tamelijk zacht
mf mezzo forte tamelijk hard
f forte tamelijk hard
ff fortissimo heel hard
fff fortissimo possibile zo hard mogelijk